Samorząd radców prawnych

Samorząd radców jest to organizacja zawodowa, której zadaniem jest ochrona interesów radców prawnych oraz dbanie o wysoki poziom świadczonych przez nich usług prawnych. W skład samorządu radców prawnych wchodzi Okręgowa Izba Radców Prawnych oraz Krajowa Izba Radców Prawnych. Samorząd radców prawnych jest organem nadzorczym i regulującym działalność radców prawnych. Przeciwdziała naruszaniu godności i interesów radców prawnych oraz wykonywaniu przez osoby nieuprawnione czynności wymagających wyłącznie radców prawnych.

Do czego służy samorząd radców prawnych

Samorząd radców prawnych ma na celu promowanie i ochronę interesów radców prawnych oraz ich klientów. Samorząd radców prawnych zajmuje się m.in. nadzorem nad działalnością radców prawnych, ich etyką oraz dostępem do zawodu. Działa na rzecz rozwoju zawodu oraz jego uznania społecznego. Samorząd radców prawnych jest także organizacją, która dąży do podnoszenia jakości świadczonych przez radców prawnych usług. http://jtadwokaci.pl/radca-prawny/

Jednostki organizacyjne samorządu radów prawnych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o radcach prawnych i art. 13 ust. 1 ustawy o adwokaturze jednostkami organizacyjnymi samorządu radców prawnych są:

  • Krajowa Rada Radców Prawnych-jest organem reprezentującym interesy radców prawnych i jest przedstawicielem władz samorządu radców prawnych w stosunku do władz Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Okręgowe Rady Radców Prawnych-udziela licencji osobie, która przedstawi wniosek o wpis do ewidencji.

Radca prawny

Radca prawny to osoba, która może świadczyć pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i przedsiębiorcom. Może także reprezentować swoich klientów w sądzie, jak i prowadzić sprawy o charakterze cywilnym, karnym oraz administracyjnym. Radca prawny może pomóc w takich sytuacjach, jak: rozwód, sprawy alimentacyjne, karne, o ochronę danych osobowych, prawa pracownicze, podział majątku, zniesienie współwłasności, zwrot nienależnie pobranych świadczeń, świadczenia z ubezpieczenia społecznego, świadczenia z funduszu pracy, świadczenia z pomocy społecznej, wykroczenia, sprawy o własność intelektualną, sprawy o wyłączenie spadkobierców ze spadku, zasiłek rodzinny, chorobowy, sprawy o zasiłek macierzyński, sprawy o zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek dla bezrobotnych, rehabilitacyjny, sprawy o zasiłek dla opiekuna, sprawy o świadczenie postojowe, rentę rodzinną, sprawy o rentę inwalidzką, sprawy o rentę szkoleniową, sprawy o rentę socjalną, sprawy o rentę strukturalną itp