Jak zdobyć dotacje na rozwój firmy?

Rozwój firmy – jedno z najważniejszych zagadnień i haseł dla każdego przedsiębiorcy, każdego właściciela firmy. Jeżeli rozwój firmy będzie następował w sposób ciągły i systematyczny, firma będzie mogła się rozrastać, zatrudniać nowych pracowników, zapewniać stabilność, więcej sprzedawać i umacniać swoją pozycje na rynku. Jednak, nie zawsze rozwój firmy jest możliwy bez odpowiednich funduszy. Jak je zdobyć? Podpowiadamy!

Zebranie funduszy na szkolenia dla siebie lub dla pracowników dla wielu firm nie jest łatwe. Zawsze pojawiają się bardziej pilne wydatki, zakup maszyn, stworzenie nowych stanowisk pracy, czy po prostu spłata kredytu. Firma musi również dysponować środkami wolnymi, które w razie potrzeby, kryzysu lub trudnej sytuacji, będzie mogła przeznaczyć na raty, czynsze oraz wynagrodzenia dla pracowników. Jednak, istnieje pewna możliwość, z której skorzystało już wielu przedsiębiorców: dotacje na rozwój firmy.

Jak zdobyć dotacje na rozwój firmy?

Niektórzy potrzebują dotacji na zakup nowych maszyn, inni na zrealizowanie usługi i nowych pomysłów biznesowych w ramach już istniejącej firmy, a jeszcze inni chcieliby przeznaczyć fundusze na szkolenia dla swoich pracowników. Jeszcze jakiś czas emu firmy mogły ubiegać się o dotacje, w których fundusze przekazywane były bezpośrednio do przedsiębiorcy i to on wtedy decydował, na co fundusze mają zostać przeznaczone. Dziś dofinansowania z ue odbywają się nieco inaczej. Najczęściej są one  na rozwój firmy, zakup konkretnej maszyny, albo na szkolenie dla pracowników. We wniosku należy określić, na co dokładnie fundusze zostaną przeznaczone.

Jak zdobyć dotacje na rozwój firmy? Przede wszystkim należy udać się do Urzędu Miasta lub do Urzędu Gminy, gdzie uzyskamy podstawowe informacje na temat dotacji w regionie. Najczęściej poszczególne dotacje rozdzielone są na konkretne województwa. Przedsiębiorca może skorzystać z takich dotacji, które są dopasowane do województwa, w którym ma on zarejestrowaną swoją działalność. Właściciel firmy zainteresowany dotacjami na rozwój firmy może również zgłosić się bezpośrednio do firmy konsultingowej, firmy doradczej, która posiada szereg informacji o dostępnych szkoleniach i sposobach dofinansowania. Firma taka nie tylko pomoże w doborze najodpowiedniejszego szkolenia, ale również je zorganizuje. Oczywiście, jeżeli klient zechce, firma konsultingowa może również pomóc w sporządzeniu właściwego wniosku do operatora wniosków (osoby rozpatrującej).

Droga do pozyskania funduszy

Droga do pozyskania funduszy, nawet 80% wartości szkolenia, nie jest bardzo wyboista ani wymagająca. Co trzeba zrobić? Przede wszystkim bardzo dokładnie przeanalizować potrzeby swojej firmy i zastanowić się, jakie działania i szkolenia z jakiego obszaru będą najwłaściwsze dla przedsiębiorstwa w danym momencie. Następnie należy wybrać szkolenie oraz sporządzić wniosek, który zostanie przesłany do operatora w konkretnym województwie. Po uzyskaniu dotacji, można skorzystać ze szkoleń.

Z jakich szkoleń można skorzystać w ramach dotacji?

To jakie szkolenia są dostępne w danym regionie zależy  od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, gdyż to ona uruchomiła system umożliwiający przedsiębiorstwom i firmom różnej wielkości, na pozyskiwanie funduszy z ue na rozwój swoich kompetencji i umiejętności. Firmy szkoleniowe oferują np. szkolenia ze sprzedaży, z marketingu, strategii rozwoju przedsiębiorstwa, z efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem, mapowania procesów biznesowych, zarządzania projektami i wielu, wielu innych. Niestety, nie zawsze bywa tak, że w naszym województwie akurat odbywają się interesujące nas kursy. Jednak, być może oferowane są inne rozwiązania, które również prowadzą do rozwoju firmy, np. fundusze na zakup maszyny czy reklamy dla firmy.

Jeżeli jesteś zdecydowany na próbę sięgnięcia po dotacje na rozwój firmy, warto zgłosić się do profesjonalistów. Doradztwo biznesowe w zakresie rozwoju firmy może przynieść rezultaty, których się nie spodziewasz!