Czym jest magazyn czasowego składowania

Magazyn czasowego składowania umożliwia przechowanie towarów w przypadku konieczności przesunięcia odprawy celnej. Odprawa może zostać przesunięta z powodu braku odpowiedniej dokumentacji wymaganej do przewozu na przykład badań ze Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, odpowiednich zezwoleń lub innych punktów koniecznych do spełnienia, by zgodnie z prawem przewieźć towar przez granicę. Magazyny czasowego składowania, jak wszystkie czynniki i podmioty wchodzące w zakres obsługi celnej, podlegają regulacjom prawnym związanym z międzynarodowym obrotem towarami.Towar może być składowany w magazynie przez czas nieprzekraczający 90 dni. Podczas, gdy towar przebywa w magazynie, jego właściciel ma obowiązek dopełnienia wszelkich formalności wymaganych do przewozu dóbr za granicę, uzyskania odpowiednich pozwoleń. 

Magazyn czasowego składowania a skład celny – czym się różnią?

Pomimo, że towary przewożone przez granicę państw należących do Unii Europejskiej nie podlegają aż tylu procedurom, magazyny czasowego składowania i składy celne nadal ułatwiają handel międzynarodowy na całym świecie.

Czas składowania celnego

O ile magazyn czasowego składowania pozwala na 90-dniowy okres przetrzymywania w nim towaru, o tyle w składzie celnym towary mogą przebywać bezterminowo, jednak wyprowadzenie z niego towaru jest możliwe dopiero po zapłaceniu cła. Zasady działania składu celnego ułatwiają importerowi proces wprowadzania przywiezionego i umieszczonego w składzie celnym towaru do obrotu w partiach i uzupełnianie zasobów w miarę jego sprzedaży. Towar przebywający w składzie celnym może być przeglądany, sortowany i etykietowany przez importera. w przypadku magazynu czasowego składowania towar musi pozostać nienaruszony do momentu dopełnienia formalności.

 Magazyn czasowego składowania – procedury

Przechowywanie towarów w magazynie czasowego składowania podlega przepisom zgodnym Art. 242 ust. 1 UKC, czyli Unijnego Kodeksu Celnego. Do złożenia towaru w magazynie niezbędne jest wypełnienie i złożenie deklaracji czasowego składowania (DSK). W niektórych przypadkach do dopełnienia formalności wystarczą dokumenty transportowe lub tak zwany manifest ładunkowy towaru.

Profesjonalne firmy świadczące usługi transportowo-spedycyjne zapewniają kompleksową obsługę towarów na wszystkich etapach przebiegu procesu ich importu lub eksportu, również przewożenie i rejestrowanie ich w magazynie czasowego składowania lub składzie celnym. Firma Rusak zapewnia spokój o przebieg procesu logistycznego w pełnym zakresie usług dostosowanych do potrzeb indywidualnego Klienta. zapraszamy na stronę: https://rusak.pl/sklad-celny-a-magazyn-czasowego-skladowania